Gezinsabonnementen

Vanaf juni 2019 introduceren we het gezinsabonnement! Dit abonnement is voor maximaal 5 personen wonend op hetzelfde adres. Per maand betaal je een vast bedrag van €84,95 voor onbeperkt sporten*. Dat betekent dat je met de hele familie al kunt sporten vanaf €16,99 per persoon! Ieder gezinslid krijgt een eigen pasje waardoor ook samen sporten mogelijk is! Meer informatie of aanmelden?

*Voorwaarden gezinsabonnement:

  • Gezinsabonnementen zijn alleen geldig voor leden wonend op hetzelfde adres.
  • Er mogen maximaal 5 leden uit het gezin deelnemen, het minimale aantal is 3.
  • De minimale leeftijd om een gezinsabonnement af te sluiten is 15 jaar.
  • Bij gezinsabonnementen is er een rekeninghouder, het totale bedrag wordt per maand van de rekening afgeschreven.
  • Stilleggen in verband met vakantie, ziekte of blessure is niet mogelijk, deze korting is al verwerkt in de abonnementsprijs.
  • Het gezinsabonnement kan uitsluitend afgesloten worden voor een jaar. De betaling loopt echter wel per maand.
  • Na een jaar loopt het abonnement automatisch per maand door tenzij het wordt stopgezet.
  • Een gezinsabonnement kan alleen afgesloten worden als onbeperkt abonnement.
  • De inschrijvingskosten zijn €2,50 per gezinslid voor het pasje. Ieder gezinslid dat wenst mee te doen dient dus ingeschreven te worden en krijgt een eigen pasje om in te checken.
  • Waar in deze voorwaarden niet wordt voorzien beslist Allure Sport in overleg met de klant.
juni 7, 2019